Methodieken overzicht

3 V- methodeVerkennen, Verdiepen, Verankeren Verkennen: het onderzoeken van de coachvraag, en eventueel de dieperliggende vraag of emotie, de formulering van deze vraag en hoe ziet de gewenste situatie eruit. Verdiepen: verdieping door onder andere te kijken naar innerlijke drijfveren, angsten, normen en waarden, je visie op jezelf en je leven, etc. Verankeren: naar de toekomst kijken en creëren van ‘ankers‘ waaraan je houvast hebt in je dagelijks leven en waarbij je je de nieuwe inzichten herinnert.
Acceptance & Commitment TherapieLeren accepteren van dingen in je leven die niet te veranderen zijn en daarna uitzoeken wat waardevol in je leven is. En je daar aan committeren. Mindfulness hoort hier ook bij en loopt als een rode draad door deze methode heen. De afkorting is ACT. Het is een mindfulness based cognitieve therapie methode. Je leert het gevecht opgeven met gedachten, gevoelens en je verleden. Meer in het nu te leven en zo je toekomst weer vorm gaan geven.
Acupunctuur
In acupunctuur is de ziekte geen fenomeen op zichzelf, maar gaat het om het welbevinden van de mens als geheel. Dat geeft acupunctuur duidelijk een ander, meer holistisch uitgangspunt. Chinese geneesheren gebruiken acupunctuur al vele duizenden jaren om ziekten te genezen en klachten te verlichten. Bovendien zijn er ziekten mee te voorkomen; acupunctuur vergroot de natuurlijke weerstand, verhoogt de pijndrempel en vergroot de levenslust.
Ademhalingstechnieken
Ademwerk
Aroma therapie

Is een effectieve, holistische geneeskunst, die gericht is op het voorkomen van ziektes en de symptomatische behandeling van lichte aandoeningen. De toepassing van etherische oliën stamt volgens archeologen en wetenschappers a la vanaf 3000 v. Chr. In Egypte werden zalven, pasta’s, parfums samengesteld uit een grote verscheidenheid van bomen en planten.

Astrologie

Een algemene definitie van astrologie is de studie van het verband tussen de bewegingen en standen van de hemellichamen en gebeurtenissen op aarde. Er wordt vanuit gegaan dat de planeetbewegingen verschuivingen veroorzaken in de energieveldenrondom de aarde. En deze hebben daardoor een invloed op ons wezen. De astrologie vindt zijn oorsprong bij de Grieken. Maar ook andere Oude beschavingen zoals de Indiërs, de Maya's en de Egyptenaren hanteerden verschillende vormen van astrologie. Dit zelfs nog voor de Grieken. Duizenden jaren terug in de tijd, hadden deze beschavingen geen instrumenten voor handen om bepaalde gebeurtenissen te verklaren. Daarom kenden ze specifieke eigenschappen toe aan de planeten.

Authentic Movement
ayurvedische massage
ayurvedische massage, holistic pulsing, metamorfos1 ayurvedische massage: totale lichaamsmassage met diverse technieken 90 min. met warme olie met toevoeging van eterische olie, 2 holistic pulsing; massage van 60 min. dmv wiegen/schudde/bewegen van het lichaam, client blijft aangekleed 3 metamorfose massage: energetische massage op handen, voeten en hoofd van 45 minuten, ondersteunt veranderingsprocessen bv verhyuizen, andere baan, kind krijgen enz.
Bach bloesem therapie
Bach bloesemtherapie is een zeer effectieve holistische geneeswijze. Een bloesemtherapeut brengt mensen opnieuw in balans. In 1917 werd de Engelse arts Edward B achernstig ziek werd en ontdekte de unieke heilzame eigenschappen van bloesemtherapie. Bach wist zichzelf te genezen en vele anderen volgden.
Balans Coaching
Bio-energetica
Bio-energetica is een therapeutische zienswijze waarin het verband wordt beschreven tussen inperkende lichamelijke en geestelijke sensaties en ervaringen. Doel is om door lichamelijke bewustwording op het geestelijke vlak verlichting van beperkingen te bereiken. Alexander Lowen heeft als eerste aangetoond dat lichaamshouding en lichaamstaal tot de essentiële instrumenten van de psychotherapie behoren. Hij toonde aan dat de conventionele psychotherapie in dit opzicht tekort schoot. Hij maakte gebruik van een zestal karakterstructuren, waarin het lichaam de sleutel is tot lichamelijk en geestelijk welbevinden.
Bodydrum Release
Bodytalk
Braingym
Brainmanagement Mental Wellness CoachingBMW is een methode die is gebaseerd op recent (neuro)wetenschappelijk onderzoek en uitgebreide case-studies. De methode gaat ervan uit dat de oorzaak van veel psychische en psychosomatische klachten in ons brein ligt. Onvoldoende verwerkte negatieve ervaringen blijken ons functioneren meer te beïnvloeden dan we bewust zijn. In de BMW methode gaat het om het opsporen en neutraliseren van deze negatieve ervaringen, de zgn.'Bad Clusters'. Via technieken die de natuurlijke werking van het brein bevorderen wordt je je bewust van de impact die de Bad Clusters hebben op ons gedrag, onze emoties, dus op ons welzijn. Het is een snelle en efficiënte methode die je leert je brein te gebruiken als gereedschap voor meer plezier in je leven en werk. Meer informatie over deze ontdekkingsreis in je brein?
chakra meditatie
Chakra therapie

In balans brengen van de chakra'sin het lichaam dmv oefeningen icm kleuren

Chi Nei Tsang (CNT)
Chi Nei Tsang (CNT) is een holistische toepassing uit het oude, Taoïstische China en betekent letterlijk “het bewerken van de energie van de interne organen”. Deze manuele benadering biedt een krachtige, eenvoudige methode die blokkades en spanningen in overwegend het buikgebied op een directe, diepe én zachte manier vrij maakt. Naast het openen van de navel en het masseren van o.a. de darmen, maag, lever, hart, longen, galblaas starten we de lessen met Healing Tao oefeningen zoals Innerlijke Structuur, Chi Kung vormen en Alchemie meditaties. Deze basis werkt zuiverend, helpt de persoonlijke (sensiviteits)ontwikkeling van de student én biedt directe instrumenten om in te zetten tijdens behandeling (bijvoorbeeld de helende geluiden).
Volgens de Taoïsten start het leven vanuit de navel. Deze kosmische poort verbindt ons ook na de geboorte met het universum: externe energieën worden hier getransformeerd tot vitale levenskracht.
Coaching - Counseling

Coaching is een Engelse term die gemakkelijk voor veel verschillende begeleidingsvormen gebruikt wordt. Dergelijke synoniemen van die begeleidingsvormen zijn supervisie, mentoring, counseling, therapie enzovoort. De literatuur is niet eenduidig over een definitie. Coaching is in feite een specifieke vorm van begeleiden. Naast coaching bestaan er ook andere manieren om het begeleiden van mensen vorm te geven. Afhankelijk van de situatie en de omstandigheden moet steeds voor de meest passende vorm van begeleiding te worden gekozen.
Een definitie: Coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding op basis van een gelijkwaardige één-op-één-relatie. De coachee leert, de coach ondersteunt dit leerproces. Binnen het coachingstraject worden de doelen vooraf bepaald. Doel van de coaching is het vergroten van de persoonlijke effectiviteit van de coachee. Coaching van groepen is echter ook mogelijk. De coach zoekt dan naar collectieve patronen in gedrag en denken in de groep.

Counseling (soms ook wel als counselling geschreven) is een laagdrempelige vorm van (emotionele) hulpverlening. Letterlijk vertaald uit het Engels betekent het raadgeven. Het doel van counseling is het helpen van mensen bij:
·          het oplossen of hanteren van problemen
·          het vinden van antwoorden op vragen
·          het benutten van ongebruikte mogelijkheden
·          het ontwikkelen van kennis en vaardigheden
Counseling is resultaatgericht en pragmatisch van aard. Het gaat er om dat een cliënt doelen gaat formuleren en gaat handelen om deze doelen te bereiken.
coaching met creatieve middelen
Cosmic Flower
Cranio-Sacraal
De Cranio-Sacraaltherapie is ontstaan vanuit de osteopathie, maar kent vanaf 1985 een explosieve ontwikkeling. Niet uitgedrukte gevoelens van angst en pijn, maar ook fysieke letsels worden door het lichaam opgeslagen en zorgen er uiteindelijk voor dat het Cranio Sacrale ritme uit balans raakt, krimpt of vast gaat zitten. Dit beïnvloedt de hersenen en het zenuwstelsel en zorgt ervoor dat het systeem wordt aangetast.
Cranio-Sacraaltherapie is een subtiele en uiterst zachte vorm van lichaamswerk gericht op het optimaliseren van de elasticiteit en ruimte binnen de schedelbeenderen en de overige delen van het Cranio-Sacrale systeem. Op deze manier wordt het lichaam uitgenodigd zich te ontspannen en ruimte te scheppen zodat het Cranio Sacrale ritme in balans wordt gebracht.
 
Dans&beweging
DarmfloratherapieDe darmflora is, samen met de voeding, de basisvoorwaarde voor gezondheid. Een niet-optimale darmflora kan leiden tot een lange lijst van klachten zoals darm- en verteringsproblemen, maar ook huid- en slijmvliesklachten, vermoeidheid en hormonale problematiek. Door middel van ontlastingonderzoeken kan vastgesteld worden wat de status is van de darmflora en op welke manier deze verbeterd kan worden.
Droom coachingDiepte uitleg van nachtelijke dromen gerelateerd aan de contaxt van het dag-bewustzijn.
EdelstenentherapieEdelstenen worden al eeuwenlang als geneeskrachtig medium toegepast. Ze bezitten in veel gevallen een grote kracht, te wijten aan hun eeuwenlange ontstaansgeschiedenis. Edelstenen en hun geneeskrachtige werking zijn vaak het resultaat van gecompliceerde chemische reacties, de druk waaronder een steen heeft gestaan en de inwerking van diverse natuurlijke invloeden. Mede dankzij de variëteit aan mineralen biedt edelsteentherapie talrijke mogelijkheden om een groot aantal aandoeningen te behandelen, zowel op psychisch als lichamelijk gebied.
EenheidshelingEenheidsheling is een pure en liefdevolle vorm van healing wat resulteert in persoonlijke groei. De cliënt krijgt na een intakegesprek een healing op de massagetafel. Aan het eind van de sessie wordt besproken wat cliënt heeft gevoeld/ervaren. Ik vertel zelf aan het einde wat ik heb gezien en ervaren.
Embodied ImaginationEmbodied Imagination biedt de mogelijkheid om op therapeutische wijze te werken met dromen en/of herinneringen (trauma). Het voornaamste principe is om droombeelden vanuit het standpunt van de droom tegemoet te treden. Er wordt ingezoomd op de zintuiglijke ervaringen van de droom waarna droombeelden worden verankerd met de emoties en lichaamssensaties van de dromer. Het is een ervaringsgerichte methodiek. Er vind geen symbolische duiding van droombeelden plaats. Embodied Imagination is geïnspireerd op technieken uit de antieke oudheid, Hegel's fenomenologie en het werk van C.J. Jung en James Hillman. De methodiek is door Robert Bosnak gedurende de laatste decennia nieuw leven ingeblazen.
Energetic Integration
Energetic Integration is een holistische, gestandaardiseerde benadering voor het werken met de bodymind. Het legt de focus bij het reguleren van de energetische cyclus en de herstructurering van het karakter. Via de adem, emotie, gedachte, weefsel en beweging waardoor er een  bevrijding en integratie kan plaatsvinden die de energie die geblokkeerd is in de karakterstructuur van het individu ontspant.
Energetisch therapeut
De energetische therapie en geneeswijze werkt in het algemeen vanuit een ander mensbeeld en instrumentarium dan andere sectoren van de gezondheidszorg. Bij energetisch therapeuten komt b.v. de overtuiging voor dat de mens, rondom het fysieke lichaam, omgeven wordt door een subtiel-energetisch veld. Dit subtiel-energetisch veld zou een groeistructuur zijn die cellulaire processen dirigeert vanaf een hoger energetisch niveau. Dit energiesysteem zou tevens structurele gegevens bevatten met informatie omtrent het functioneren van het organisme en is voor veel energetisch therapeuten ervaarbaar en/of waarneembaar.
EnergielezingIntuïtieve begeleiding biedt gelegenheid om te kijken naar wat er in je leven speelt en wat jouw rol daarin is. Door onbewuste patronen en overtuigingen zichtbaar te laten worden, kom je er los van, en kunnen deze worden geheeld of opgeruimd, zodat je terugkomt in verbinding met jezelf. Tijdens een individuele sessie gaan we aan de slag met jouw specifieke vraag. Ik lees de energie op jouw vraag en geef je terug wat ik hoor, zie en voel. Dit geeft jou de gelegenheid om er bewust naar te kijken.
Engelentherapie
Familie Opstellingen
Focussen
"Focussen" is het richten van de aandacht op het lichamelijk ervaren van gedachten en emoties. Klachten die in de therapie besproken worden, kunnen op een lijfelijke manier worden ervaren. Door te focussen op de lichamelijke uiting van psychische klachten, kunnen de klachten helder in kaart gebracht worden. Daardoor worden er nieuwe inzichten verworven in problemen en emoties die vaak aanvankelijk alleen vaag aanwezig of moeilijk te omschrijven waren. Het doel van focussen is het beter onder controle krijgen van emoties, door de lichamelijke ervaring van die emoties te leren kennen. Focussen is een vorm van lichaamsgerichte therapie. In plaats van de term focussen wordt ook wel de Engelse vertaling gebruikt: focusing.
FonoforeseDit is een nieuwe, subtiele, maar zeer krachtige therapievorm, waarbij gebruik wordt gemaakt van kosmisch gestemde stemvorken. De tonen en trillingen van deze stemvorken worden zowel beluisterd, als op het lichaam geplaatst.
FytotherapieFytotherapie is een holistische geneeskunde, die door middel van kruiden en kruidenpreparaten de oorzaak van gezondheidsproblemen aanpakt. De kruiden zijn doorgaans onderdeel van een volledig (holistisch) behandelplan, dat bijvoorbeeld ook voedings- en leefstijladviezen omvat.
gelaatkunde, micro-expressie
Gelaatkunde, microexpressie
GesprekstechniekenMet behulp van gesprekstechnieken kun je antwoord krijgen op dieper liggende zaken.
Gestalt therapie
In Gestalttherapie spreekt men over "experimenten". De therapeut nodigt de cliënt bijvoorbeeld uit een situatie uit zijn dagelijks leven te spelen. Door op verschillende stoelen te gaan zitten kan de cliënt als het ware in de huid kruipen van zichzelf en zijn "tegenspelers". De dialoog die er zo ontstaat geeft de cliënt de mogelijkheid wat afstand te nemen en werkt vaak verhelderend. In andere experimenten ligt de aandacht meer op het lichamelijk gewaarzijn; de cliënt versterkt bijvoorbeeld bepaalde bewegingen die hij zich daarvoor nauwelijks bewust was. Meestal ontdekt hij/zij daardoor de verborgen betekenissen van deze bewegingen. Gestalttherapie heeft het doel de cliënt te helpen naar een groter gewaarzijn van wat hij/zij doet en hoe daarvoor zelf de verantwoordelijkheid te dragen.
Geweldloze communicatieEen methode om effectief en met mededogen te leren communiceren. Je staat open voor je eigen gevoel èn dat van de ander. Doel: helder overbrengen wat je wilt overbrengen en open staan voor de ander, luisteren en compassie kunnen voelen.
Guasha therapieDoor middel van het schrapen met een jadesteen over het lichaam worden blokkades opgeheven waardoor klachten kunnen verdwijnen. Een oude, zeer effectieve, Chineese methode.
Haptonomie
HaptotherapieHet woord haptonomie is een samenvoeging van het Latijnse hapsis (gevoel) en nomos (wet / leer). Haptonomie gaat dan ook over voelen, iets dat we allemaal continu (meer of minder bewust) doen. De westerse maatschappij heeft zich echter zo ontwikkeld, dat veel nadruk ligt op de ratio (het denkvermogen) en veel minder op het gevoel. En als we maar weinig aandacht hebben voor ons gevoel, kan het gebeuren dat we bijvoorbeeld onze werkelijke behoeften niet meer herkennen, of onze grenzen niet herkennen en er keer op keer overheen gaan. Een ongemakkelijk gevoel bekruipt ons dat we liever niet willen voelen en dit leren we te verdringen door bijvoorbeeld overmatig eten / alcohol drinken / tv kijken, door zo min mogelijk alleen te zijn, steeds bezig te blijven enzovoorts. Ondertussen gaan we door met die baan die we eigenlijk niet leuk vinden, die relatie die ons al heel lang niet meer blij maakt, of het voldoen aan ieders wensen, zonder die van onszelf echt te kennen. Daar komt bij dat, als denken en verstand de overhand hebben gekregen, dit ons ook kan hinderen in het ervaren van verbinding en contact met onze omgeving en andere mensen. Dit kan leiden tot problemen met (het aangaan van) relaties en intimiteit en zelfs tot lichamelijke en / of psychische problemen. Haptonomie laat ons weer in contact komen met ons gevoel en herstelt de balans tussen voelen en denken. Door ons bewust te worden van wat we voelen in ons lichaam en hoe we met de signalen van ons lichaam om kunnen gaan. En ook door ons bewust te worden van hoe wij nu functioneren (welke “strategie” hebben wij ontwikkeld in ons leven), wat dit ons oplevert en hoe we het ook anders zouden kunnen doen; het uitbreiden van onze mogelijkheden. Daar kunnen we vervolgens mee oefenen, zodat we voortaan bewust kunnen kiezen (en variëren in) wat we op een bepaald moment inzetten.
Healing
Healing TouchHealing Touch is een bioveld therapie. Met behulp van helende aanraking (met mijn handen) kan ik het menselijk energiesysteem in balans brengen. Hierdoor worden de fysieke, emotionele, mentale en spirituele gezondheid en heelwording van de client bevorderd. Het kan onder andere toegepast worden voor ontspanning, verminderen van onrust, stress en spanning, pijnverlichting, ziektepreventie, ondersteuning bij het stervensproces en bevordering van spirituele ontwikkeling.
Health Coaching
Helende reisDe helende reis is een effectieve manier om je te bevrijden van persoonlijk blokaddes en trauma's. Het is ontwikkeld door Brandon Bays. Je daalt in je zelf af om innerlijke knopen te ontwarren, belemmerende overtuigingen op te ruimen en fysieke blokkades te onderzoeken. Het brengt je in contact met je stralende zelf.
Hoge Gevoeligheid
Holistic PulsingHolistic Pulsing is het ritmisch schudden en stretchen van het lichaam in combinatie met openende bewegingen. De kracht van het pulsen ligt in de zachtheid en de vriendelijkheid. Het geeft ruimte om alles wat er op dat moment leeft er te laten zijn en te ervaren.
Holistisch hulpverlener Holistische hulpverlening vanuit psychosofia gaat uit van een holistische visie, waarbij uitgegaan wordt van de mens als universele eenheid van Geest, ziel en persoonlijkheid. Psychische klachten en lichamelijke aandoeningen kunnen niet los van elkaar worden gezien. Er wordt gekeken naar hetgeen zich nu in het leven van de cliënt voordoet. Begeleiding door middel van: . gesprekken, ontspannings- en meditatietechnieken . diverse behandelingen, zoals energie-, integratie of transformatiebehandelingen. De nadruk ligt hierbij op het vrijmaken en gebruik van het liefdesvermogen en het gebruik van de creatieve vermogens van de cliënt.
Holistisch Reikitherapeut
Homeopatie
Hotstone massage
Hypno- & Regressie therapie
hypnosein bijna alle gevallen is 1 sessie van in totaal 1 uur genoeg om u van een klacht, aandoening, ongewenst gedrag, angst, fobie of allergie af te helpen...
Hypnotherapie
Integrated Energy Therapy
integratieve psychotherapiepsychotherapie die werkt op meerdere niveau's, nl op het lichamelijke, het emotionele,mentale en gedragsniveau en het systemisch en spirituele niveau. er kan o.m. gebruik worden gemaakt van hypnotherapie.
Kapper
kindercoach
KinesiologieKinesiologie betekent letterlijk "bewegingsleer". Het is een methode die de mens in zijn totaliteit benadert en balans brengt in zijn energiesysteem. Door middel van spiertesten, waarbij de therapeut zachte druk op verschillende geïsoleerde spieren uitoefent, worden onbalansen zichtbaar. Kinesiologie maakt gebruik van kennis uit de acupunctuur, chiropraxie en voedingsleer. Het zelfgenezend vermogen van het lichaam wordt gestimuleerd door te werken met de betrokken reflex- en acupressuurpunten en door gebruik te maken van specifieke fysieke oefeningen of aanpassingen in het voedingspatroon.
Klassieke massageKlassieke massage richt zich voornamelijk op spieren, gewrichten en het onderhuids bindweefsel. Door strijkingen, knedingen en drukken wordt er invloed uitgeoefend op de spieren. Daardoor ontstaat een verbeterde doorbloeding waardoor afvalstoffen die zich hebben opgehoopt gemakkelijker worden afgevoerd en herstel voorspoediger verloopt. Deze massage gebruik je vooral als iemand spierklachten of klachten aan het bewegingsapparaat heeft.
KleurentherapieKleuren zijn van invloed op ons gevoel van welbevinden. Er zijn kleuren waarbij je je lekker voelt, maar ook kleuren die je een gevoel van onrust geven. Er zijn zelfs kleuren die -afhankelijk van de persoon die ze waarneemt- verdriet, woede en ziekte kunnen veroorzaken. Evenzo kunnen kleuren een heilzame, therapeutische invloed hebben. De invloed van kleuren is in verschillende culturen al lange tijd bekend, maar in de westerse wereld worden de mogelijkheden van het gebruik van kleuren pas de laatste jaren benut.
kruidenstempelmassage
Kunstzinnige CoachingAl schilderend of tekenend werken vanuit de coaching-(hulp)vraag. Het beeldend en scheppend werken geeft inzichten vanuit nieuwe invalshoeken en heeft een helende en transformerende werking. Ervaring met beeldend werk niet nodig.
Kunstzinnige counselingcounseling is eigenlijk een goed gesprek hebben. Kunstzinnige counseling gebruik als gespreksingang en verwerking kunstzinnige middelen. Bijvoorbeeld tekenen, schilderen, klei, schrijfopdrachten
Kunstzinnige therapie
Je gaat al tekenend, schilderend of boetserend aan de slag, in principe vanuit een hulpvraag. Je werkt met kleuren en beelden, de universele taal van de ziel. Je bent al scheppend kunstzinnig bezig en geeft zo uitdrukking aan wat zich in je bewuste maar ook onbewuste afspeelt. Het kunstzinnige proces maakt zichtbaar en daarmee ga je aan de slag. Het stelt je in staat jezelf vanuit een andere invalshoek te ontmoeten en nieuwe inzichten op te doen. Als therapie biedt het ook de mogelijkheid een gezond-makend proces op gang te brengen bij zowel somatische als psychosomatische klachten. Een kunstzinnig therapeutische behandeling gebeurt op doorverwijzing via de huisarts.
Lichaamsgerichte Hypnotherapie
Lichaamsgerichte Psychotherapie zie lichaamsgerichte-therapie.org
Lichaamswerk

Lichaamswerk zijn verschillende lichaamsgerichte oefeningen om verhoogde spanning in het lichaam (zogeheten blokkades) te verminderen. Dit leidt niet alleen tot ontspanning, maar laat je ook de in de spanning vastgezette gevoelens weer ontdekken. Deze oude gevoelens kunnen vervolgens worden geuit en verwerkt. Dit geeft het vermogen om te voelen terug en een gevoel van ruimte en opluchting.

Life CoachingLifeCoaching onderzoekt drie wezenlijke levensvragen: wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik? Het is een vorm van coaching waarin het hele leven van de mens onder de loep wordt genomen. Dit in tegenstelling tot de meeste andere vormen van coaching waarin alleen naar de werksfeer wordt gekeken. Het doel van LifeCoaching is om het levensgeluk op alle levensgebieden te verhogen.  
Life- en loopbaancoach
Life-Design trainer
lifecoaching-Outdoor
Magnetiseren
Massage Therapeut
MatriXmethode van Ingrid Stoop®De methodiek gaat uit van jouw eigen unieke beleving en sluit daar volledig bij aan. Daarom is het niet nodig om in te gaan op de gevoelige inhoud van wat er speelt. Je voelt je veilig en gehoord en kunt zelf, met hulp van de MatriXcoach, je eigen unieke oplossingen toepassen. Dit leer je ook meteen zelf te doen, zodat je het altijd kan gebruiken, waar en wanneer je ook bent. Jij staat centraal, jij bepaalt, en jij lost het op.
Mayak-ReikiMayak-Reiki is een gecombineerd healingsysteem van Mayak en Reiki
Meditatie/Visualisatie
MediumtherapieMediumtherapie is door middel van mediumschap (in contact met Spirit) inzichten geven en transformaties van emotionele blokkades bewerkstelligen. Vooral t.a.v. hoofdthema's die in dit leven voor jou belangrijk zijn. In contact zijn met Spirit betekent dat er boodschappen van bijvoorbeeld overleden dierbaren, gidsen, jouw innerlijk kind of Hogere Zelf kunnen doorkomen. Ook kunnen er auralifters of deelzelven (uit een vorig leven) in beeld komen.
Mentaal Emotieve Training
Metamorfose massage
NatuurgeneeskundeHolistische benadering m.b.v. natuurlijke middelen zoals kruiden, voeding, Bach bloesemremedies, moxeren, etc.
NEI
NLP
Online coaching
OntspanningsmassageMassage helpt lichamelijk en geestelijk ontspannen. Aanraking is de kern van het masseren. Massage is niet een technisch gebeuren, maar heeft te maken met een verlangen naar wezenlijke verbondenheid, van aandachtig invoelen. Ontspanningsmassage is een zachte aanraking van strijken, kneden en drukken op de zachte weefsels van het gehele lichaam. Een goede massage werkt in op alle lagen van je wezen. Door de spieren die verkrampt reageren soepel te maken, ontspannen niet alleen die spieren, maar kun je ook mentaal ontspannen. Massage, aanraking, is de oudste manier van helen. Massage is een goed middel om weer tot jezelf te komen. Het bewust voelen van aandacht en zorg is een cadeautje: weldadig, troostend, helend.
Ontspanningstherapie
Oplossingsgerichte coachingBij oplossingsgerichte coaching ligt de focus niet op een uitgebreide probleemanalyse, maar op wat in een situatie WEL werkt en goed gaat.De 7 stappen van oplossingsgerichte coaching zijn: 1. verhelderen van de veranderbehoefte van de client. 2. definieren van de gewenste toestand. 3. vaststellen van het platform.(wat gaat al goed) 4. analyseren van eerder succes ( wanneer ging het al eens beter - hoe is dit bruikbaar). 5. een stapje vooruit zetten. 6. Vooruitgang monitoren. 7. vaststellen van de verder veranderbehoefte Alles wordt zo concreet mogelijk door de client beschreven. Door de focus op het positieve brengt deze methode veel positieve energie!
opstellingswerk
Pedicure
PSYCH-K
PSYCH-K is een zeer krachtige, effectieve methode om hardnekkige patronen, belemmeringen en stress die je in je leven ervaart te laten verdwijnen. Het unieke aan de methode PSYCH-K is dat je direct toegang hebt tot je onderbewuste geest - waar onze programmering ligt opgeslagen - en daar de verandering zelf doorvoert. Je onderbewuste geest is te vergelijken met een tape. Alles wat je leert en ervaart gedurende je leven wordt er opgeslagen. Op stimuli vanuit de omgeving reageert het onderbewuste automatisch zoals het gereageerd heeft in eerdere ervaringen, ‘als een druk op de knop’. Als je jezelf bewust wordt van deze onderbewuste programmering en besluit dat je hierin iets wilt veranderen, ben je eigenlijk aan het verkeerde adres. Je bewuste geest maakt slechts voor 5% de dienst uit. Dit is ook waarom affirmaties of goede voornemens maar mondjesmaat resultaat geven. Je onderbewuste is als informatieverwerker 1.000.000 maal krachtiger dan je bewuste geest. Het is geen probleem om je onderbewuste programmering te veranderen, maar je kunt deze niet veranderen door ertegen te praten. Je moet de directe toegang vinden tot je onderbewuste en daar de ‘tape’ opnieuw opnemen.  Met PSYCH-K heb je direct toegang tot je onderbewuste geest en dit stelt je in staat beperkende overtuigingen te vervangen door positieve bekrachtigende overtuigingen. De integratie vindt in het onderbewuste plaats via een  eenvoudig proces waarin ik je facilitair. Je kunt dit proces ook zelf leren in een 2-daagse workshop bij ons. Een gewenste verandering realiseren wordt zo een vanzelfsprekende en moeiteloze ervaring. Stress, blokkades en belemmeringen verdwijnen en je potentieel zal zich steeds verder openen.
Psychodrama
PsychosynthesePsychosynthese is een school binnen de transpersoonlijke psychologie die zich richt op de integratie (synthese) van verschillende psychische functies met als doel het realiseren van een gezond individu. Grondlegger van psychosynthese was de Italiaanse psychiater Roberto Assagioli (1888-1974). Binnen het mensbeeld van de psychosynthese spelen de persoonlijkheid, de menselijke ziel en de menselijke wil een grote rol.
Quantum Touch
Reading
Rebalancing

Rebalancing is een diepgaande vorm van lichaamswerk die leidt tot meer bewustzijn en zelfinzicht. Luisteren naar je lichaam reikt je een dimensie aan die je niet kunt bedenken. Veel klachten zijn te beïnvloeden door verandering in lichaamsbewustzijn. Er ontstaat meer zelfinzicht, vrede met het gevoel en vrijheid. Rebalancing maakt gebruik van verschillende technieken van aanraking, o.a. van diepe spierweefselmassage en dynamische massage voor gewrichtsontspanning. Soms zijn de aanrakingen zacht en subtiel, soms diep en stevig. Het ontspannen kan samengaan met het doorvoelen en loslaten van vastgehouden emoties.

regressie- en reincarnatietherapiedoor terug te gaan in je verleden, je jeugd, je geboorte en daarvoor kun je traumatische ervaringen, die je in het heden nog belemmeren om je leven te leven in plaats van te overleven, uitwerken, oplossen en integreren, zodat je weer vrij bent om je eigen keuzes te maken.
Reichiaans ademen
Reichiaans ademen is in hoofdzaak een ademhalingstechniek die tot doel heeft op eenvoudige wijze contact te maken met de eigen levensenergie. In praktische zin is het de verbinding van de inademing met de uitademing in een voortdurend ontspannen ritme. In een reeks van sessies onder begeleiding wordt ernaar gestreefd de ademhaling te bevrijden van blokkades, zodat er een natuurlijke, volledige ademhaling ontstaat.
Reiki

Reiki is een paranormale therapie en behoort tot de alternatieve geneeswijzen. Er wordt gewerkt met de handen, waarbij het lichaam, met een veronderstelde vorm van levensenergie, wordt behandeld. De term reiki bestaat uit twee Japanse karakters (kanji), te weten rei ('geest' of 'ziel') en ('energie' of 'levenskracht'). Een andere, populaire Westerse vertaling van is "universele levensenergie", of simpelweg "het leven", "de wereld". Bij het toepassen van reiki worden lichaam, geest en ziel, wanneer het aankomt op ziekte en genezing, als een geheel gezien. Noch het bestaan van ki, noch een mechanisme voor de manipulatie ervan zijn wetenschappelijk bewezen.

REIKI voor dieren
RET Rationeel-emotieve gedragstherapie RET is een vorm van cognitieve gedragstherapie (CGT)door Albert Ellis ontwikkeld. RET gaat ervan uit dat niet een gebeurtenis bepaalt hoe je je voelt maar dat de gedachten of overtuigingen over een gebeurtenis juist het gevoel bepalen. Door irrationele gedachten te vervangen door rationelere gedachten kunnen gezondere emoties in de plaats komen van ongezonde emoties.
Rosen methode Lichaamswerk
schoonheidspecialisme
Schüssler Celzouttherapie
Sensi therapie
sensi therapie plus
Shamballa
Shiatsu
Shiatsu is een vorm van manuele therapie, gebaseerd op de Oosterse geneeskundige traditie, en maakt gebruik van de toepassing van druk. Het is een vorm van meridiaanbehandeling, ontwikkeld in Japan. Een aangrijpingspunt is het energetisch functioneren van een mens in de ruimste zin van het woord. Door middel van het uitoefenen van druk op de menselijke huid en het uitvoeren van strekkingen en manipulaties wordt de ki, ofwel de levensenergie, weer uitgenodigd te gaan stromen om zodoende te zorgen voor een optimaal welbevinden. Wat aangesproken wordt is het zelfgenezend vermogen: Shiatsu activeert het lichaamsbewustzijn en de mogelijkheden een nieuwe balans te creëren.
Shiatsu Massage
Sjamanistische coachingCoaching op energie niveau door middel van ceremonie, ritueel en trance reis.
Sjamanistische klankhealing
Somatic ExperienceSomatic Experience (SE) is een psycho-somatische methode voor het vrijmaken van het lichaam. Somatic experience kan voor alle doeleinden gebruikt worden en maakt gebruik van het autonome deel van het zenuwstelsel om het vermogen tot zelfheling te activeren. Mensen krijgen weer een vrij en veerkrachtig zenuwstel, krijgen weer contact met hun gevoelens en een gevoel van wie ze diep van binnen zijn (sense of self). De natuurlijke en oorspronkelijk nieuwsgierigheid om te leven komt weer terug. Men raakt weer in de flow. Het wordt sinds 5 jaar in Nederland toegepast en ongeveer 20 jaar wereldwijd. Het heeft zijn basis is in de neuro-biologische wetenschap. Oorspronkelijk wordt het gebruikt om mensen na een traumatische ervaring te laten herstellen.
Soul Body FusionVia een Soul Body Fusion healing worden lichaam en ziel weer op één lijn gebracht met elkaar. In 3 sessies verankeren we het lichaam en de ziel voor altijd. Hierna is de weg vrij voor persoonlijke groei.
SportmassageSportmassage wordt toegepast om vermoeidheidsverschijnselen, die het directe gevolg zijn van een lichamelijke inspanning, terug te dringen. De afvalstoffen die pijn of kramp veroorzaken worden uit de spieren gemasseerd. De stofwisseling wordt hierdoor positief beïnvloed. Hierdoor herstelt men sneller en kan men weer eerder een bepaalde prestatie leveren. Naast het ontspannen gevoel dat dit geeft, zal ook dit effect het lichaam sneller laten herstellen.
Stembevrijding‘Ik wil zingen zoals vogels zingen, zonder na te denken wie er luistert of wat ze er van vinden’ Dat is waar stembevrijding over gaat. Je stem ongeremd en vrij laten klinken. Jij, met jouw stem, precies zoals die nu is zonder dat er eerst nog aan geschaafd hoeft te worden. En stembevrijding gaat over jou als persoon, over jouw unieke wonderlijke Zijn in deze wereld. Mag jij zijn wie jij bent en mag jij vrij je stem laten horen. Geven wat jij te geven hebt. Ofwel: mag jij vrij en ongeremd jouw eigen lied zingen? Wat je al zingend tegenkomt staat niet los van wat er zich verder in je leven afspeelt. Je kunt je zingen verrijken als je je daarbij opent voor wat er oprecht in jou leeft. En je kunt je leven verrijken als je je stem loslaat in datgene wat hij het liefste doet: vrijmoedig zingen. En dat is een verlangen wat in ons allemaal huist.
Stoel massage
Stress ReleaseDe Wayne Topping methode om stress en d gevilgen van stress te verminderen
TA Transactionele AnalyseDit is een persoonlijkheidstheorie en tevens psychotherapeutische behandelmethode zoals deze is ontwikkeld door Eric Berne in de jaren '50 van de twintigste eeuw. De TA gaat ervan uit dat ervaringen in de vroege levensjaren ervoor zorgen dat een mens besluiten neemt over zichzelf en zijn omgeving. Deze positieve of negatieve besluiten zijn van invloed op de kwaliteit van de verdere levensloop (het script). Groei en ontwikkeling worden geremd door negatieve besluiten (ik ben niet OK, jij bent niet OK) terwijl positieve besluiten een stimulerende invloed hebben (ik ben OK, jij bent OK). Er worden drie soorten scripts onderscheiden, die van de winnaar, de verliezer en de niet-winnaar. Deze drie typen scripts kunnen zich ook afspelen binnen één en dezelfde persoon. Behandelmethoden zijn erop gericht de scripts te analyseren en door gedragsveranderingen te proberen het script om te buigen. Hiertoe wordt een contract afgesloten met de behandelaar waarin therapie-doelen zo concreet mogelijk worden omschreven. De manieren waarop de doelen worden bereikt (de daadwerkelijke behandelmethoden) zijn uiteenlopend
tarot(kaart)leggingM.b.v. Tarotkaarten kan inzicht verkregen worden op veel gebieden.
Tekentherapie
TFH
Thaise massage
Thaise Yoga
The Work of Byron Katie
Touch for HealthMet het testen van (geisoleerde) spieren die weer gekoppeld zijn aan de meridianen gaan we kijken hoe de energiedoorstroming is in de meridiaan. Als de spier stevig is stroomt alles goed door. Als de spier makkelijk meegeeft is dat een teken van een blokkade ergens in de meridiaan. Door middel van verschillende technieken kunnen we de spier versterken en de energiedoorstroming stimuleren. Met als doel het systeem te balanceren en het zelfherstellend vermgen te activeren.
Trager
Trance HealingEen Trance Medium heeft de mogelijkheid in een (gedeeltelijke) trance contact te kunnen leggen met een andere fijne energie/gevoelige frequentie zoals voorouders , dierbare overledenen en gidsen. Hieruit wordt informatie en inzicht verkregen en komen boodschappen , die je kunnen helpen in je persoonlijke ontwikkeling cq met de vragen die jou bezighouden. Trance Healing is een prachtige manier om het onverklaarbare vanuit liefde en aandacht te gebruiken voor het verklaarbare.
Traumatherapie
Verzamelpunt Correcties
Visualisatie
Visualisatie is een techniek dat in de psychologie gebuikt kan worden. Via visualisatie kun je in contact komen met verborgen informatiebronnen. Op eigen wijze zal het brien invulling geven aan woorden. Deze invulling komt uit jouw en wordt gevoed door deze verborgen informatiebronnen. Met behulp van visualisaties kan een juiste begeleiding ervoor zorgen dat je ai symbolen en/of woorden een antwoord kunt krijgen die je verder kan helpen.
VoedingsadviesPreventieve gezondheidszorg d.m.v. voedingsadvies en coaching
Voetreflex massage
Voetreflexologie
De alternatieve geneeswijze die ervan uit gaat dat alle organen en lichaamsdelen in verbinding staan met plaatsen op de voeten. De reflexologie deelt de voetzool in — sommigen voegen daar ook de handen en de oren aan toe — in zones die corresponderen met delen in het lichaam zoals het hart, de lever enz. en stelt dat de massage van deze zones een onbelemmerde energiedoorstroming in het hele lichaam herstelt en/of onderhoudt, en dat aan de voetzool gevoeld kan worden met welk corresponderend orgaan er iets aan de hand is. voetreflexologie is een
 
Voice Dialogue

Voice Dialogue is een methode om in dialoog te komen met onze innerlijke stemmen. Deze behoren toe aan de verschillende delen van onze persoonlijkheid; zoals de dialogen die we in ons hoofd houden. Deze verschillende 'ikken' komen aan het woord zodra ze opkomen. Door de ontspannen staat waarin je je bevind, kan de therapeut een gesprek houden met dat deel dat zich heeft gemanifesteerd; is deze staat, wil dat deel als het eenmaal aan het woord is graag te willen spreken. Je kunt dat deel vragen naar het het met haar/hem gaat en wat zij/hij nodig heeft. Dankzij de verheldering en troost zal op energetisch niveau een transformatie plaatsvinden.

Wandel coaching
Wellness coaching
Yoga
Zen Shiatsu